Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe to ogromna różnorodność form przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, obejmująca zarówno ekosystemy lądowe jak i wodne

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu, forma ochrony przyrody mająca na celu zapewnienie równowagi ekologicznej względnie nie zaburzonych systemów przyrodniczych danego obszaru, które pełnią rolę otulinową lub łącznikową parków narodowych i krajobrazowych.

Obszary Natura 2000

Sieć obszarów Natura 2000 została utworzona w celu zachowania bogactwa przyrodniczego Europy. W Polsce została wprowadzona w 2004r. i stanowi najmłodszą formę ochrony przyrody.

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica występuje 27 pomników przyrody ożywionej (sosna zwyczajna, cis pospolity, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, dąb czerwony, buk zwyczajny) i 4 pomniki przyrody nieożywionej (głazy narzutowe).

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

SZKOLENIE Z HODOWLI LASU

SZKOLENIE Z HODOWLI LASU

W dniu 16.09.2022 r. na terenie leśnictwa Leontynowo oraz Klonia odbyło się szkolenie z hodowli lasu.

Już jakiś czas temu udało nam się odnowić tereny po nawałnicy z 2017 roku. To jednak nie wystarczy. Teraz musimy odpowiednio zadbać o nowe pokolenie lasu, tak aby było bardziej odporne na zmieniające się warunki klimatyczne. Cały czas obserwujemy, to co się dzieje na tych terenach i dostosowujemy metody pielęgnacji do aktualnych potrzeb.

 
Tam gdzie natura pokazywała nam, że świetnie poradzi sobie sama, postawiliśmy na odnowienia naturalne. W połączeniu z nieszablonowymi metodami odnawiania lasu, udało się przywrócić bogaty i różnorodny las. 


To wymaga od nas nieszablonowego podejścia do prac pielęgnacyjnych. Dlatego pogłębiamy swoją wiedzę i wymieniamy się doświadczeniami w trakcie licznych szkoleń. Dzięki temu potrafimy lepiej dbać o  las. 
 


Fot. Sebastian Nowak, Michał Wojcieszkiewicz