Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Pozyskanie i sprzedaż drewna prowadzone jest w oparciu o zatwierdzany przez Ministra Środowiska 10 - letni plan urządzania lasu. Miejsce i wielkość wyciętej masy drewna jest więc ściśle określona, nie ma tutaj żadnej dowolności.

Ustalona wielkość pozyskania i sprzedaży drewna zapewnia nadleśnictwu możliwość realizacji wszystkich planowanych zadań a co najważniejsze zadań wymagających nakładów, a nie przynoszących dochodów przede wszystkim z zakresu hodowli, ochrony i udostępnienia lasów społeczeństwu. Miejmy więc świadomość, że prowadzenie gospodarki leśnej nie jest obciążeniem dla budżetu państwa jak to ma miejsce w wielu innych krajach.