Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż sadzonek

W związku z prowadzeniem wielu ograniczeń w funkcjonowaniu Nadleśnictwa Zamrzenica związanych z wystąpieniem zagrożenia wirusem COVID-19 wprowadzam tymczasowe zasady prowadzenia sprzedaży detalicznej drewna, sadzonek i tusz zwierzyny.

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA ZAMRZENICA
Sebastian Nowak


Minimalna liczba sadzonek do sprzedaży w każdym z gatunków wynosi 10 sztuk.

Sprzedaż sadzonek odbywa się w Nadleśnictwie Zamrzenica w dni robocze w godzinach: 8:00-13:00, a wydawanie na Szkółce Leśnej „Lisikąt" w dni robocze, w godzinach 8:00-15:00.

Informacji w sprawie zakupu sadzonek udziela leśniczy szkółkarz Jan Gabiński tel. 600-329-480 ; [52] 334 93 93 Serdecznie zapraszamy do zakupu sadzonek.


Sprzedaż drewna

 

UWAGA!

W związku z prowadzeniem wielu ograniczeń w funkcjonowaniu Nadleśnictwa Zamrzenica związanych z wystąpieniem zagrożenia wirusem COVID-19 wprowadzam tymczasowe zasady prowadzenia sprzedaży detalicznej drewna, sadzonek i tusz zwierzyny.

WARUNKI KUPNA-SPRZEDAŻY

  • Bez adnotacji leśniczego na dokumencie sprzedaży nie wolno zabrać zakupionego drewna z lasu.
  • Wywóz drewna odbywa się w dni wyznaczone.
  • Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na dokumencie sprzedaży, (chyba, że leśniczy wyrazi na piśmie zgodę na jego przedłużenie). Po tym terminie nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za stan drewna.
  • Nieodebrane w terminie drewno może być przez nadleśnictwo zabezpieczone przed szkodnikami na koszt nabywcy.

 

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA ZAMRZENICA
Sebastian Nowak

 

Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się w biurze (parter pokój nr 21) Nadleśnictwa Zamrzenica od 6 do 28 dnia każdego miesiąca w dni robocze w godzinach 8.00 – 13.00.

Wykupienie drewna możliwe dopiero po upływie 3 dni od odbiórki i wykonania transferu danych z leśnictwa do nadleśnictwa.

Przed wykupieniem wskazane jest uzgodnienie terminu z właściwym terytorialnie leśniczym.


Sprzedaż drewna – aukcje internetowe.

Uczestnictwo w aukcjach internetowych możliwe jest pod warunkiem  zarejestrowania się w Portalu Leśno-Drzewnym. Linki do portali aukcyjnych znajdują się poniżej:

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno

https://www.e-drewno.pl/stock/

O szczegółowe warunki uczestnictwa należy pytać w nadleśnictwie, w którym firma dokonała rejestracji.

 


Sprzedaż choinek

OGŁOSZENIE

    Sprzedaż choinek w Nadleśnictwie Zamrzenica w odbywać się będzie w  przedsionku biurowca:

•    10.12.2021 - 21.12.2021 w godz. od 8.00 do 14.00 (do wyczerpania zapasów)
•    Sprzedaż TYLKO kartą płatniczą
•    Choinki będą dostępne na placu przy biurowcu Nadleśnictwa

 Cennik na choinki świerkowe:

•    ≤ 1,5 m   cena netto  22,00 zł / brutto 27,06 zł
•    1,6 – 2,5 m cena netto 27,00 / brutto 33,21 zł
•    2,6 – 3,5 m cena netto 38,00 / brutto 46,74 zł
•    3,6 – 5,0 m cena netto 55,00 / brutto 67,65 zł
•    5,0 – 10,0 m cena netto 550,00/ brutto 676,50 zł
•    > 10,0 m cena netto 1100,00/ brutto 1353,00 zł

 

Przewidywana ilość do sprzedaży detalicznej  - 80 szt