Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

 

NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA PROMOCYJNEJ
OFERTY CENOWEJ NA SPRZEDAŻ POLOWAŃ INDYWIDUALNYCH  I TROFEÓW
W OŚRODKU HODOWLI ZWIERZYNY NADLEŚNICTWA ZAMRZENICA
dla myśliwych krajowych na okres 01.12.2020 r. – 28.02.2021 r.

(PLN brutto)


 I.ORGANIZACJA POLOWANIA

 1. Organizacja polowania indywidualnego
     Opłata za dzień polowania    - 240,00

( za dzień polowania uważa się 2 wyjścia, przypadku tylko jednego wyjścia stosuje się 50% opłaty za dzień polowania)


 II. OPŁATY ZA POSTRZELENIE I TROFEA

Jelenie

1. Trofea jeleni: byków- wieniec i grandle; łań lub cieląt-grandle i racice.
 Opłata za trofeum wg. wagi wieńca po spreparowaniu z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz  górną szczęką.

  do 2,00 kg ( w tym szpicak)- 300,00
  2,01-2,29 kg - 700,01
  2,50-2,99 kg - 900,00
  3,00-3,49 kg - 1300,00
  3,50-3,99 kg - 1800,01
  4,00-4,49 kg - 2400,00
  4,50-4,99 kg - 2900,00
  5,00-5,99 kg - 3600,00 + 2,81 za każdy 0,01 kg powyżej 5,00 kg
  6,00-6,99 kg - 4100,00 + 2,81 za każdy 0,01 kg powyżej 6,00 kg
  7,00 kg-7,99 kg    - 5500,01 +  5,62 za każdy 0,01 kg powyżej 7,00 kg
  8,00 kg i powyżej - 8000,01 + 17,34 za każdy 0,01 kg powyżej 8,00 kg

  łania, cielę - 123,00    

2.Postrzelenie:

- łani lub cielaka - 70,00
- postrzelenie byka - 500,00

 

 

Nadleśnictwa Zamrzenica zarządza  Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny w skład którego wchodzą dwa obwody łowieckie, leśne, wyłączone z wydzierżawienia.

Są to obwód nr 46 „Zamrzenica" o powierzchni 17274 ha, w tym 9700 ha lasów oraz obwód nr 29 „Wierzchlas" o powierzchni 12006 ha, w tym 7308 ha lasów.

Z uwagi na leśny charakter obwodów, podstawą hodowli są rodzime gatunki zwierzyny tzw. grubej, czyli:
• jeleń europejski (Cervus elaphus)
• daniel (Dama dama)
• sarna europejska (Capreolus capreolus)
• dzik (Sus scrofa)

W Ośrodku Hodowli Zwierzyny oprócz organizacji polowań realizowane są cele związane w szczególności z:
·  prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa;
·  prowadzeniem badań naukowych ;
·  prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.

 

Więcej informacji...

Kontakt dla myśliwych:
Adam Witkowski
tel. 52 3341175 wew. *331