Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

W ramach ochrony lasu leśnicy muszą zadbać o to, aby najpierw w uprawie, potem w starszym drzewostanie drzewko i drzewom nie stała się krzywda; a zagrożeń jest wiele.

Uszkadzać drzewa mogą szkodliwe owady, żerujące na korzeniach, w łyku, na liściach lub igłach.
Jeżeli owadów jest zbyt dużo mogą zabić pojedyncze drzewo a często nawet cały las. Wtedy potrzebna jest pomoc leśnika, który przez zabiegi profilaktyczne lub zwalczanie ogranicza liczbę szkodników.
Szkody mogą powstać też z innych przyczyn; działania szkodliwych grzybów, żerowania zwierząt leśnych (jak jeleń, sarna, daniel, bóbr), silnych wiatrów, suszy, nadmiaru wody, zanieczyszczeniu powietrza, szkodliwemu działaniu człowieka i wielu innych.


Ochrona Przeciwpożarowa

To dział leśnictwa, który zajmuje się pożarami. W lasach, ogień, zaprószony nieumyślnie lub podłożony celowo, jest jednym z największych zagrożeń.

Często wyrządza bardzo poważne straty. Dlatego w każdym nadleśnictwie zorganizowana jest ochrona przeciwpożarowa, na którą składa się profilaktyka, metodyka określania zagrożenia pożarowego, system wykrywania oraz zwalczania pożarów. Tutaj leśnicy działają ramię w ramię ze strażakami  z państwowej
i ochotniczych straży pożarnych.

W naszym nadleśnictwie, podobnie jak w innych w ramach ochrony przeciwpożarowej utrzymywane są wieże obserwacyjne (z kamerami lub obserwatorami), punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD), punkty czerpania wody, pasy przeciwpożarowe, sprzęt przeciwpożarowy. W razie dużego zagrożenia organizowane są patrole naziemne lub lotnicze.
Dzięki dużej świadomości społeczeństwa w naszym nadleśnictwie mamy na szczęście niewiele pożarów ale oczywiście zawsze trzeba zachować czujność.