Aktualności Aktualności

Powrót

Pierwsze w tym roku spotkanie grupy Lokalnej Współpracy

Pierwsze w tym roku spotkanie grupy Lokalnej Współpracy

       Pierwsze spotkanie w 2024 roku skupiało się wokół procesu tworzenia planu urządzenia lasu. Dyskutowaliśmy także na temat elementów, które wchodzą w skład PUL oraz o ogólnodostępnych bazach danych o lasach.

 
     Zespół Lokalnej Współpracy jest organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z tworzeniem planu urządzenia lasu  ze szczególnym uwzględnieniem lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach będących w zarządzie nadleśnictwa.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele lokalnych społeczności, władz samorządowych, parków krajobrazowych oraz branży turystycznej działający na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Zamrzenica.

 
 


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

 

Polecamy Polecamy