Wydawca treści Wydawca treści

Przyczyny zamierania cisa

Pierwsze dane dotyczące liczby cisów pochodzą z 1910 i 1928 r. Kolejne inwentaryzacje wykazały, że cis w rezerwacie nie odnawia się, a jego populacja systematycznie maleje.
Liczne jedno- i dwuletnie siewki giną, co powoduje zupełny brak naturalnego odnowienia cisa w wieku od kilku do kilkunastu lat. Prawdopodobnie za taki stan odpowiedzialnych jest kilka czynników, a odpowiedzi na te wątpliwości należy szukać nie tylko na terenie rezerwatu, ale także w jego otoczeniu. Stąd potrzeba kompleksowych, interdyscyplinarnych badań mogących właściwie ukierunkować działania, zmierzające do skutecznej ochrony tego unikatowego miejsca.

Tekst: Jarosław Pająkowski

 

Projekt: Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo
na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Uwaga - Planowane zabiegi ratownicze!!!
drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego.


Nadleśnictwo Zamrzenica informuje, że w lasach nadleśnictwa w dniach 30.05.2023 do 20.06.2023 planowane są zabiegi z zastosowaniem środka ochrony roślin Foray 76 B w zakresie ograniczania populacji gąsienic brudnicy mniszki przy użyciu sprzętu agrolotniczego.
Zabiegi wykonane będą na terenie leśnictw: 
Jeleniagóra, Lubiewice, Rykowisko, Sarnówek, Wandowo, Zamrza,
Powyższe zabiegi zostaną wykonane:
– w okresie od 30.05.2023 r. późnym popołudniem (dokładny termin uzależniony jest od warunków pogodowych (wiatr, opady deszczu)) 
– sprzętem agrolotniczym, z zastosowaniem środka ochrony roślin Foray 76 B (w dawce 2,5 l/ha),
– w dni bezdeszczowe, przy prędkości wiatru mniejszej niż 3-4 m/s oraz wilgotności powyżej 60%. Przy sprzyjających warunkach pogodowych oprysk wykonywany będzie wczesnym rankiem lub późnym popołudniem.


Szczegółową lokalizację pól zabiegowych zawierają załączone mapki sytuacyjne, a dodatkowe informacje można znaleźć w etykiecie-instrukcji stosowania środka ochrony roślin  Foray 76 B.

Aktualna mapa terenów objętych zakazem wstępu do lasu znajduje się pod adresem: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/