Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe to ogromna różnorodność form przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, obejmująca zarówno ekosystemy lądowe jak i wodne

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu, forma ochrony przyrody mająca na celu zapewnienie równowagi ekologicznej względnie nie zaburzonych systemów przyrodniczych danego obszaru, które pełnią rolę otulinową lub łącznikową parków narodowych i krajobrazowych.

Obszary Natura 2000

Sieć obszarów Natura 2000 została utworzona w celu zachowania bogactwa przyrodniczego Europy. W Polsce została wprowadzona w 2004r. i stanowi najmłodszą formę ochrony przyrody.

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica występuje 27 pomników przyrody ożywionej (sosna zwyczajna, cis pospolity, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, dąb czerwony, buk zwyczajny) i 4 pomniki przyrody nieożywionej (głazy narzutowe).

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

VI TURNIEJ ŁUCZNICZY 3D ZAMRZENICA-RÓŻANNA

VI TURNIEJ ŁUCZNICZY 3D ZAMRZENICA-RÓŻANNA

W dniu 10.09.2022 r. zjechali do Zamrzenicy łucznicy z całej Polski. Wszytko z powodu VI Zawodów Łuczniczych 3D Zamrzenica-Różanna. 

Ponad setka uczestników, przyjechała do Zamrzenicy spędzić miło czas i dzielić się swoją pasją. Nie straszna im była ulewa i chłód. Wytrwali do końca.

Zawody podzielono na 10 kategorii wiekowo-sprzętowych. Po rozlosowaniu mniejszych grup zawodnicy udali się na trasę gdzie czekało na nich 28 celów.

Gratulujemy zwycięzcom oraz już teraz zapraszamy na przyszłoroczne zawody, które odbędą sie na terenie sąsiędniego Nadleśnictwa Różanna.