Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

To część działalności leśników, polegająca na wykonywaniu wszystkich prac koniecznych do założenia i pielęgnowania nowego pokolenia lasu. Hodowla lasu zaczyna się od zbioru nasion w specjalnie wybranych drzewostanach o najlepszej jakości.

Materiał sadzeniowy na potrzeby Nadleśnictwa dostarczany jest z własnej szkółki leśnej zlokalizowanej w obrębie Zamrzenica. Zaspokaja ona potrzeby Nadleśnictwa, innych jednostek oraz lokalnej ludności.

Powierzchnia ogólna szkółki wynosi 1112 ar., w tym produkcyjna 643,84 ar.

Corocznie produkuje się ok. 2,5 mln. szt. sadzonek, głównie na potrzeby własne i innych nadleśnictw oraz na sprzedaż dla odbiorców indywidualnych.

Głównie produkuje się na szkółce gatunki drzew lasotwórczych liściastych (dąb, buk, lipa, jawor, klon, brzoza, olsza,), iglastych (sosna, świerk, modrzew) oraz gatunki biocenotyczne (czereśnia ptasia, jabłoń dzika, grusza dzika,).

Nasiona do produkcji sadzonek po specjalnym przygotowaniu są wysiewane w szkółce leśnej, gdzie wyrastają z nich sadzonki. Sadzonki, które mogą być 1 roczne lub starsze ( nawet 3-4 letnie) są w szkółce poddane przez leśniczego szkółkarza, specjalnej opiece i pielęgnacji (odchwaszczanie, nawożenie, ochrona przed szkodnikami, podlewanie, itp.). Ze szkółki sadzonki, najczęściej wiosną lub ewentualnie jesienią są wysadzane na uprawach leśnych, czyli powierzchniach powstałych po wyrębie  drzewostanu. Skład i sposób zakładania nowych upraw jest dostosowany do lokalnych warunków siedliska. Staramy się aby uprawy były jak najbogatsze i zróżnicowane gatunkowo.

Z uprawy, w przyszłości powstanie stary, dorodny las. Jednak aby tak się stało, leśnicy muszą „po drodze" wykonywać wiele prac pielęgnacyjnych, najpierw w uprawie (odchwaszczanie, czyszczenia wczesne), potem w młodniku (czyszczenia późne), w tyczkowinie (trzebieże wczesne), drągowinie i starszym drzewostanie (trzebieże późne ). Aby z uprawy powstał stary las, często kilka pokoleń leśników musi się tym lasem opiekować przez 100 a nawet więcej lat.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Uwaga - Planowane zabiegi ratownicze!!!
drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego.


Nadleśnictwo Zamrzenica informuje, że w lasach nadleśnictwa w dniach 30.05.2023 do 20.06.2023 planowane są zabiegi z zastosowaniem środka ochrony roślin Foray 76 B w zakresie ograniczania populacji gąsienic brudnicy mniszki przy użyciu sprzętu agrolotniczego.
Zabiegi wykonane będą na terenie leśnictw: 
Jeleniagóra, Lubiewice, Rykowisko, Sarnówek, Wandowo, Zamrza,
Powyższe zabiegi zostaną wykonane:
– w okresie od 30.05.2023 r. późnym popołudniem (dokładny termin uzależniony jest od warunków pogodowych (wiatr, opady deszczu)) 
– sprzętem agrolotniczym, z zastosowaniem środka ochrony roślin Foray 76 B (w dawce 2,5 l/ha),
– w dni bezdeszczowe, przy prędkości wiatru mniejszej niż 3-4 m/s oraz wilgotności powyżej 60%. Przy sprzyjających warunkach pogodowych oprysk wykonywany będzie wczesnym rankiem lub późnym popołudniem.


Szczegółową lokalizację pól zabiegowych zawierają załączone mapki sytuacyjne, a dodatkowe informacje można znaleźć w etykiecie-instrukcji stosowania środka ochrony roślin  Foray 76 B.

Aktualna mapa terenów objętych zakazem wstępu do lasu znajduje się pod adresem: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/