Asset Publisher Asset Publisher

Nabór - stanowisko podleśniczego

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Nadleśnictwa Zamrzenica lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Zamrzenica,  Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław, w terminie do dnia 03 marca 2020 r. do godz. 15.00 – w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podleśniczego w Nadleśnictwie Zamrzenica”. Na kopercie w lewym górnym rogu należy zamieścić imię, nazwisko i adres korespondencyjny kandydata.

 

Pełna dokumentacja do pobrania poniżej.