Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

W skład wchodzą naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

       Na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica wyróżniono 369 użytków ekologicznych, które łącznie stanowią powierzchnię około 585 ha.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

INFORMACJA - SPRZEDAŻ DREWNA

INFORMACJA - SPRZEDAŻ DREWNA

W dniach 21-22 września 2023 r. sprzedaż drewna odbywać się będzie tylko w leśnictwach objętych pilotażem sprzedaży bezgotówkowej. Wykaz leśnictw oraz zasady na jakich odbywa się sprzedaż w ww. leśnictwach można znaleźć klikając w poniższy link: 
Nadleśnictwo Zamrzenica - Lasy Państwowe


Zakup drewna w tych dniach, w biurowcu Nadleśnictwa Zamrzenica ,nie będzie możliwy. 
Za utrudnienia przepraszamy.