Asset Publisher Asset Publisher

Zmiany w funkcjonowaniu nadleśnictwa

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych wobec ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19, Nadleśnictwo Zamrzenica informuje o podjętych działaniach:

  • Siedziba Nadleśnictwa Zamrzenica (Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław) oraz siedziby leśnictw będą zamknięte dla interesantów w okresie od 25.03.2020r. do ODWOŁANIA.
    Jeżeli uważają Państwo, że Wasz przyjazd do biura nadleśnictwa jest niezbędny, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się.
  • Do odwołania zostaje zawieszona detaliczna sprzedaż drewna, sadzonek oraz tusz zwierzyny w kasie nadleśnictwa.
  • Wszelkie umówione spotkania i zaplanowane wydarzenia zostają odwołane. Zawieszona zostaje działalność edukacyjna nadleśnictwa.
  • Bardzo prosimy o maksymalne wykorzystanie środków komunikacji na odległość (e-mail, telefon) w kontaktach z Nadleśnictwem, w celu załatwiania bieżących spraw. Jeśli potrzebują Państwo niezwłocznie przesłać dokumenty do Nadleśnictwa Zamrzenica, prosimy o ich zeskanowanie i przesłanie pocztą elektroniczną:

- nr telefonu do sekretariatu: 52 334 1175

- e-mail: zamrzenica@torun.lasy.gov.pl

  • W najbliższym czasie większa część pracowników będzie wykonywać swoją pracę zdalnie. Dane kontaktowe do pracowników znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Zamrzenica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu 52 334 1175.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, mamy nadzieję że w najbliższym czasie wszystko wróci do normy, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie za pośrednictwem naszej strony internetowej.