Asset Publisher Asset Publisher

UWAGA! Tymczasowe warunki Kupna- Sprzedaży

W związku z prowadzeniem wielu ograniczeń w funkcjonowaniu Nadleśnictwa Zamrzenica związanych z wystąpieniem zagrożenia wirusem COVID-19 wprowadzam tymczasowe zasady prowadzenia sprzedaży detalicznej drewna, sadzonek i tusz zwierzyny.

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA ZAMRZENICA
Sebastian Nowak

Pobierz plik : TYMCZASOWE ZASADY SPRZEDAŻY DREWNA

Siedziba Nadleśnictwa Zamrzenica (Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław) oraz siedziby leśnictw będą zamknięte dla interesantów w okresie od 25.03.2020r. do ODWOŁANIA

Jeżeli uważają Państwo, że Wasz przyjazd do biura nadleśnictwa jest niezbędny, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się.

 

WARUNKI KUPNA-SPRZEDAŻY

  1. Bez adnotacji leśniczego na dokumencie sprzedaży nie wolno zabrać zakupionego drewna       z lasu.
  2. Wywóz drewna odbywa się w dni wyznaczone.
  3. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na dokumencie sprzedaży, (chyba, że leśniczy wyrazi na piśmie zgodę na jego przedłużenie). Po tym terminie nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za stan drewna.
  4.  Nieodebrane w terminie drewno może być przez nadleśnictwo zabezpieczone przed szkodnikami na koszt nabywcy.

DOKONANIE PŁATNOŚCI WIĄŻE SIĘ Z AKCEPTACJĄ W/W WARUNKÓW.