Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu nadleśnictwa

W związku zaleceniami służb sanitarnych wobec ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19, Nadleśnictwo Zamrzenica informuje o podjętych działaniach:

  • Siedziba Nadleśnictwa Zamrzenica (Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław) oraz siedziby leśnictw zostają zamknięte dla interesantów od 14.12.2021 r. do odwołania. Jeżeli uważają Państwo, że Wasz przyjazd do biura nadleśnictwa jest niezbędny, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się.
  • Sprzedaż detaliczna możliwa zgodnie z tymczasowymi zasadami prowadzenia sprzedaży detalicznej drewna, sadzonek, choinek i tusz zwierzyny – dostępne na stronie: www.zamrzenica.torun.lasy.gov.pl . Preferowana płatność: przelew, karta płatnicza.
  • Bardzo prosimy o maksymalne wykorzystanie środków komunikacji na odległość (e-mail, telefon) w kontaktach z Nadleśnictwem, w celu załatwiania bieżących spraw. Jeśli potrzebują Państwo niezwłocznie przesłać dokumenty do Nadleśnictwa Zamrzenica, prosimy o ich zeskanowanie i przesłanie pocztą elektroniczną:

- nr telefonu do sekretariatu: 52 334 1175

- e-mail: zamrzenica@torun.lasy.gov.pl

  • Dane kontaktowe do pracowników znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Zamrzenica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu 52 334 1175.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, mamy nadzieję że w najbliższym czasie wszystko wróci do normy, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie.
Jednocześnie apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny