Lista aktualności Lista aktualności

ZAGROŻENIE POŻAROWE

W związku z realizowaną akcją, lasy Nadleśnictwa Zamrzenica w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego będą monitorowane z wież przeciwpożarowych znajdujących się na terenie nadleśnictwa. System obserwacji naziemnej ma umożliwić jak najszybsze zlokalizowanie pożaru jak i ugaszenie go jeszcze w zarodku.                                                                                              

Wszystkie przypadki pojawiającego się ognia na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Zamrzenica, prosimy jak najszybciej zgłaszać do Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego w Zamrzenicy: tel. +48 606 649 689, 52 3341174; 52 3341175 lub do Straży Pożarnej: 998, 112.

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Nadleśnictwo Zamrzenica zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego. Do najczęstszych przyczyn powodujących powstanie pożaru zalicza się: celowe podpalenia, nieostrożność ludzka oraz przerzuty z gruntów nieleśnych. Skutkuje to nie tylko stratami przyrodniczo- środowiskowymi ale także materialnymi.