Lista aktualności Lista aktualności

Twoja kamera w lesie

Umieszczanie monitoringu wizyjnego, kamer, fotopułapek lub innych urządzeń tego typu przez osoby postronne na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Zamrzenica, wiąże się ze spełnieniem następujących wytycznych :
•    każdorazowo montaż w/w urządzeń należy uzgodnić z nadleśniczym,
•    należy poinformować o celu, lokalizacji, terminie umieszczenia takiego urządzenia,
•    przedłożyć należy krótki opisu urządzenia (typ, kolor, wielkość, dane techniczne, sposób montażu, nazwa, zdjęcie urządzenia, itp.),
•    podczas montażu, kontroli i demontażu w/w urządzeń właściciel zobowiązany jest do przestrzegania art. 26 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust 1 ustawy o lasach  m.in. w zakresie niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów, niszczenia urządzeń i obiektów, rozgarniania ściółki czy też naruszenia określonych zakazów wstępu,
•    ze względu na odbywające się polowania, pozyskanie drewna, wywozy drewna, prace gospodarcze itp.,  montaż, demontaż oraz kontrole tych urządzeń, w trosce o bezpieczeństwo  właściciela, dokonuje on po wcześniejszym uzgodnieniu w obecności pracownika nadleśnictwa, wyznaczonego do kontaktu przez nadleśniczego,
   

W przypadku stwierdzenia samowolnego umieszczania urządzeń monitoringu wizyjnego, sprawa będzie kierowana do organów policji.