Lista aktualności Lista aktualności

Postępowanie w związku z koronawirusem

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych wobec ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19, Nadleśnictwo Zamrzenica informuje o podjętych działaniach:

  • Siedziba Nadleśnictwa Zamrzenica (Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław) będzie zamknięta dla interesantów w okresie od 16.03.2020r. do 10.04.2020 r.
  • Zawieszona zostaje detaliczna sprzedaż drewna oraz sadzonek w kasie nadleśnictwa, sprzedaż drewna i sadzonek będzie możliwa tylko w dniach 20 i 27 marca br. w godzinach od 8.00-15.00 – płatność tylko kartą płatniczą! Całość czynności związanych ze sprzedażą będzie odbywać się w przedsionku biurowca (przy drzwiach wejściowych bez konieczności udania się do biura nr 21)
  • Wszelkie umówione spotkania i zaplanowane wydarzenia zostają odwołane. Zawieszona zostaje działalność edukacyjna nadleśnictwa.
  • Bardzo prosimy o maksymalne wykorzystanie środków komunikacji na odległość (e-mail, telefon) w kontaktach z Nadleśnictwem, w celu załatwiania bieżących spraw. Jeśli potrzebują Państwo niezwłocznie przesłać dokumenty do Nadleśnictwa Zamrzenica, prosimy o ich zeskanowanie i przesłanie pocztą elektroniczną:

- nr telefonu do sekretariatu: 52 334 1175

- e-mail: zamrzenica@torun.lasy.gov.pl

  • W najbliższym czasie część pracowników będzie wykonywać swoją pracę zdalnie. Dane kontaktowe do pracowników znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Zamrzenica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
  • Jeżeli uważają Państwo, że Wasz przyjazd do biura nadleśnictwa jest niezbędny, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się. Każda osobowa wchodząca z zewnątrz, niebędąca pracownikiem nadleśnictwa Zamrzenia, zostanie zobowiązana do wpisania w rejestrze osób wchodzących do budynku biura następujących danych:  imię i nazwisko oraz numeru telefonu kontaktowego oraz wypełnienia zgody na przechowywanie danych osobowych.
     

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, mamy nadzieję że w najbliższym czasie wszystko wróci do normy, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jednocześnie apelujemy o racjonalne zachowanie oraz o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Informacje na temat koronawirusa oraz sposoby ograniczania ryzyka zakażenia można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus