Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zamrzenica z siedzibą w Zamrzenicy pod numerem 1 A, 89-510 Bysław, podaje do publicznej wiadomości wykaz wolnych lokali mieszkalnych (pustostanów) przeznaczonych do sprzedaży, zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i ogłoszonych w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych nr 11/2020 - patrz załącznik.