Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat- zagrożenie pożarowe lasów

W związku z dużym zagrożeniem pożarowym lasów w regionie kujawskopomorskim, obowiązuje szczególna ostrożność w sytuacjach, które mogą spowodować powstanie pożaru na terenach leśnych i z nimi sąsiadujących.

Od połowy marca br. leśnicy notują bardzo niską, na poziomie kilku procent, wilgotność ściółki leśnej, co sprzyja powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. W takiej sytuacji każde nieostrożne obchodzenie się z ogniem, np. wyrzucenie niedopałka papierosa, może doprowadzić do rozniecenia ognia i w konsekwencji groźnego pożaru pobliskiego lasu.

Dane statystyczne zbierane od wielu lat niezmiennie wskazują, że aż 9 na 10 pożarów lasu powoduje człowiek. Zdarzają się działania umyślne, takie jak podpalenia i nieumyślne, np. nielegalne wypalanie pozostałości roślinnych na gruntach sąsiadujących z lasem. Często pożary lasu są następstwem przeniesienia się ognia z terenu nieużytków, na których odbywa się nielegalne wypalanie.
Od początku br. Państwowa Straż Pożarna w woj. kujawsko-pomorskim wyjeżdżała już 321 do gaszenia traw. Okres wiosny to czas, kiedy powstaje najwięcej pożarów lasu. Dane Państwowej Straży Pożarnej mówią 0 47 pożarach lasu na terenie naszego województwa.

Bez względu na to, czy nielegalne używanie otwartego ognia jest działaniem zamierzonym czy też nie, sprawca pożaru ponosi karę określoną w przepisach kodeksu wykroczeń lub kodeksu karnego, w zależności od tego, jakie zagrożenie spowodował pożar i jakie były jego skutki.

Przypominamy, że na terenach leśnych i w odległości do 100 m od lasu, używanie otwartego ognia jest zabronione i łamanie tego zakazu wiąże się z surowymi konsekwencjami.